Monday, 19 May 2014

TEMA : Papan Tanda yg terdapat di UKM

Papan tanda amat penting untuk kita mengetahui sesuatu tempat terutama dalam kawasan UKM. Oleh itu, saya memilih tema ini sebagai tugasan fotografi.
Pelbagai sudut diambil antaranya ialah long shot, medium shot, close-up, low angle, high angle.

1. LONG SHOT
2. MEDIUM SHOT


3. LOW ANGLE


4. CLOSE-UP

    
5. HIGH ANGLE
No comments:

Post a Comment